KIS MARITIME AS har utført total overhaling av Palfinger PK 90002MLA

SOLSTAD SHIPPING – NORMAND FERKING

Vi utførte en total overhaling av Palfinger PK90002 MLA.
Arbeidet ble utført i vårt eget verksted og det ble jobbet 2 skift a 12 timer for å bli ferdig innen avtalt tidsfrist.
Tidsfristen ble overholdt og Normand Ferking kunne reise på nye oppdrag med NY OVERHALT kran i Norske havet.