Sarpsborg Avfallsenergi AS

KIS SØR AS inngår KIS Avtale med Sarpsborg Avfallsenergi AS

KIS SØR avdeling Østfold har inngått KIS Avtale med Sarpsborg Avfallsenergi AS med virkning fra 1. januar 2016. Dette er et topp moderne anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel. Her blir i all hovedsak husholdningsavfall gjort om til energi i form av miljøvennlig industridamp som levers til industribedriften Borregaard ASA. Installert effekt på anlegget er 33 MW. Anlegget tar i mot rundt 80 000 tonn avfall årlig, noe som leverer rundt 230 GWh industridamp. Sarpsborg Avfallsenergi er 100 % eid av Hafslund ASA.

KIS Avtalen omfatter kontroll hver måned for 2 stk kraner i forbrenningsanlegget som går 24 timer i døgnet, året rundt. I tillegg gjelder den taljer og løfteutstyr en gang i året. KIS SØR Østfold er godt forberedt på slike anlegg, da vi allerede har kontroll på samme typer bedrifter. Selve anlegget ligger innenfor Borregaard ASAs porter, en annen viktig kunde for KIS SØR.