KIS AUTORISERT SERVICEPARTNER FOR KOCKSARDELT

KIS LØFT AS har signert samarbeidsavtale med Kocks Ardelt Kranbau i Tyskland som vår partner for store kraner til verft og havner.

KIS AVTALEN vil bli en del av samarbeidet som skal bidra til at våre kunder får kvalitetsprodukter som kan leveres med
et dimensjonert vedlikehold fra KIS som sikrer driften i et levetidsperspektiv.

KIS LØFT AS vil være leverandørens kontaktpunkt for Norge, mens KIS NORD AS, KIS SØR AS, KIS VEST AS og KIS ØST AS vil være autorisert servicepartner og tilby KIS AVTALEN direkte til kraneier.

Alt tilbudsarbeid og salg vil gjøres fra KOCKSARDELT til kunde.