KIS VEST avdeling Førde flyttet 1. juni inn i nye lokaler på Sanderplassen 14 i Førde.