KIS feiret 35 års jubileum i Trondheim

Med 500 gjester hadde KIS gruppen en uforglemmelig helg i Trondheim for å feire sitt 35 års jubileum. Gjestene besto av ansatte med følge fra alle avledninger i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Det hele startet med en konsert i Nidarosdomen, etterfulgt av middag og underholdning med Klaus Sonstad og DJ i Erkebispegården. Konsert med Hanne Sørvaag og aktiviteter på Sverresborg Museum på lørdag.
Jubileumsmiddagen startet med ett utrolig flott åpningsnummer med 13 dyktige artister på scenen. Harald Rønneberg ledet oss trygt igjennom middagen, og kvelden ble avsluttet med Julie Bergan, før Polyester spilte opp til dans.

Tusen takk til alle gjester, Firmatur og andre involverte som gjorde dette til en uforglemmelig helg!

 

Medarbeider- og kundeundersøkelse

Systematisk arbeid med medarbeider- og kundetilfredshet gir resultater

Nå er KIS i gang med sin årlige medarbeider- og kundeundersøkelse.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført første gang i 2012, 206 medarbeidere ble invitert til å svare, og vi fikk bare 147 svar. Det utgjorde en svarprosent på 71%. Dette var vi selvfølgelig ikke fornøyd med og satt seg klare mål om å nå over 90 %. Siden 2015 har svarprosenten vært på dette nivået, og det toppet seg i fjor med 94 %. I denne perioden har samtidig antall medarbeidere som har fått tilsendt undersøkelsen økt fra 206 i 2012 til 293 i år. KIS har satt seg  høye mål for både jobb og kundetilfredsheten. Det er gledelig å se at det har vært en svært positiv utvikling på begge områder (se graf). Det er selvfølgelig mange faktorer som ligger bak den positive utviklingen, men helt sentralt er den systematiske oppfølgingen av resultatene i alle disse årene. Hvert år gr vi igjennom resultatene, både på overordnet nivå, men også i dybden for hver enkelt enhet i KIS systemet.

Det blir satt i gang konkrete tiltak og trening, blant annet gjennom KIS Skolen. Slik at ledere og medarbeidere i de ulike KIS selskapene skal bli bedre på de utviklingsområdene som er blitt avdekket i undersøkelsene. Vi har også sett at det er en nær sammenheng mellom medarbeider- og kundetilfredshet. Det er gjort mye forskning på området, og andre undersøkelser viser tilsvarende sammenheng. Flere virksomheter ser nå at de må jobbe systematisk med medarbeiderne for å øke kundetilfredsheten. Når KIS bestemte seg for å gå inn i Nederland ved å erverve tre selskaper, var det helt naturlig å sette i gang med både medarbeider- og kundeundersøkelser også her.

Ny utgave av KIS nytt

En ny utgave av KIS nytt ute. I dette nummeret kan du blant annet lese om Jan og historien om KIS. Jan har gjennom et tredjedels århundre vært en del av KIS. Jan har løftet KIS fra ingenting til et konsern med nesten 500 ansatte.

KIS nytt på bord med kaffekopp

Les om Jan Sanne og KIS sin historie

Les om disse sakene:

  • Miljøvennlige servicebiler
  • Vi vant over 2020
  • Godkjent av sjøfartsdirektoratet
  • Totalpartner for rederiene
  • Nye kraner til Volmax
  • Nytt om ansettelser

Ønsker du å lese flere artikler fra KIS nytt, finner du arkivet vårt her

Sjøfartsdirektoratet godkjenner krankonsernet KIS som sakkyndig virksomhet

Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner, KIS gruppen, er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som sakkyndig virksomhet type A-1. Det betyr at KIS-selskapene kan utdanne og godkjenne egne ansatte til å utføre både førstegangskontroll og periodisk kontroll av kraner og løftutstyr til sjøs. – Som sakkyndig virksomhet blir vi bedre i stand til å følge opp og kvalitetssikre kontrollarbeidet. Særlig innen offshore og havbruk får godkjenningen stor betydning for kundene våre, sier styreleder Svein Frode Børsting i KIS AS.

 

KIS er ett av 12 selskap som Sjøfartsdirektoratet til nå har godkjent innenfor den nye ordningen med sakkyndige virksomheter. Den gamle ordningen med sakkyndige enkeltpersoner ble avviklet fra 2018 til 2020. Landbasert industri har lenge hatt en ordning med sakkyndige virksomheter.

 

Framskritt

– Vi har lenge sett fram til å kunne bistå kundene våre fra A til Å når det skal monteres en ny kran. Til nå har vi måttet leie inn en sakkyndig enkeltperson. Det er et stort framskritt at vi på egen hånd kan vurdere kompetansen til folkene våre og godkjenne dem, sier Birger Andre Hansen, daglig leder i KIS Maritime AS. Han viser til at en tilsvarende ordning har fungert svært godt for landbasert industri.

 

– Mange redere ser det som en fordel å ha bare én leverandør om bord i forbindelse med en jobb. Derfor har vi i KIS Maritime som mål å bli totalpartner på service og kontroll av kran og løft. Med godkjenningen tar vi et langt steg mot målet, sier Hansen. Han tror godkjenningen vil styrke KIS Maritime sine muligheter på riggmarkedet og på vindmøllemarkedet til havs.

 

Internt i KIS blir sakkyndig-oppdragene fordelt etter bransje. De fire landbaserte serviceselskapene KIS Nord, KIS Øst, KIS Sør og KIS Vest tar oppdrag for oppdrettsnæringen, KIS Maritime for servicefartøy og store skip.

 

Faglig leder
I tråd med kravene til sakkyndig virksomhet har KIS har én felles faglig leder for de fem serviceselskapene. Han har det overordnede ansvaret for selskapenes styringssystem, sjekklister, utvelgelse og opplæring av personell og kontakten med Sjøfartsdirektoratet. Faglig leder sitter i KIS AS, som ivaretar fellesfunksjoner for selskapene i KIS gruppen.

 

Om KIS
KIS gruppen ble etablert i 1987 og er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. Rundt 3200 bedrifter over hele landet har KIS som samarbeidspartner.

Svein Frode Børsting, styreleder i KIS AS

Birger Andre Hansen, daglig leder i KIS Maritime AS

Serviceselskapene er operative

KIS gruppens serviceselskaper er operative og holder industrien i gang.

Daglig leder i KIS SØR AS, Baard Hermansen, forteller om bra med oppdrag fra kundene og slik som situasjon er nå er vi tilnærmet 100% operative. Vi vurderer situasjonen daglig med hensyn til direktiver fra myndighetene og smittevernstiltak generelt. Vi prioriterer naturligvis våre avtalekunder, men har også kapasitet til å ta imot oppdrag fra nye kunder.

Ta kontakt med våre lokale KIS avdelinger over hele Norge.

KIS etablert i Nederland

Det hele startet med å eksportere KIS konseptet og bedriftskulturen, som vi har hatt så stor suksess med i Norge, til andre land. Potensielle land ble grundig analysert, før vi landet på Nederland.
For to år siden startet prosessen med å finne de selskapene som ønsket å bli en del av KIS gruppen. Et av kriteria var å få med nok selskaper til å dekke Nederland, på samme måte som i Norge. ett annet var at KIS ikke skulle ha 100% eierskap, da det var viktig for oss at de nederlandske lederne hadde eierandeler i selskapet. Vi sonderte markedet og seks firmaer var interessert i dialog.
Etter dette brukte vi god tid å bygge relasjoner og bli kjent. Valget falt til slutt på de tre selskapene som nå utgjør KIS BV. Vi er meget fornøyd med valget, og er nå representert på fem steder i Nederland, og har ca 145 ansatte. KIS Partners AS eier 52,9% av KIS BV. Gruppen omsetter for ca. 200 mill. NOK i Nederland.
De tre selskapene som utgjør KIS BV er alle inne i en positiv utvikling, med en omsetning som har økt jevnt de tre siste årene. To av selskapene er rene servicefirmaer, Primoteq og
Bijlsma Hijs- en Heftechniek Joure BV, som til sammen dekker store deler av Nederland. Det siste selskapet, Bijlsma Hijs- en Heftechniek Projecten BV, er ledende innen kranproduksjon.

17. august var alle brikkene falt på plass og det var en meget fornøyd gjeng fra Norge og Nederland som kunne signere avtalen

KIS Skolen med G3 praksis kurs hos Westcon i Florø

G3 kompetanse har vært vanskelig å få tak i, så KIS Skolen valgte i fjor å lage ett slikt kurs for sine ansatte.
Teorikurset ble gjennomført i høst, og 11-13. juni var vi hos Westcon i Florø og hadde praksis.
De ansatte som var på dette kurset har lang erfaring, og de hadde spennende og lærerike dager. At været leverte, var en god bonus!

G4 kontrollørkurs hos KIS Skolen

23-27.april ble det gjennomfør G4 kontrollørkurs hos KIS Skolen. Deltagere kom fra KIS ØST avdeling Oslo, KIS VEST avdeling Bergen og Stavanger og KIS NORD fra avdeling Fauske.

KIS 30 år

I forbindelse med KIS gruppens 30-års jubileum inviterte KIS alle ansatte med følge til en fantastisk weekend i Oslo.
Feiringen startet fredag kveld med et koselig vorspiel på stranden før buffet, underholdning og dans i sommerteltet.
Neste morgen startet vi med strålende vær og båttur til Oscarsborg hvor vakre musikalske innslag fra Øystein Wiik og Charlotte Brænna samt lett servering ventet. Derfra gikk turen videre i fire skuter hvor vi fikk oppleve Oslofjorden fra sin aller beste side.
Vel tilbake trakk vi i finstasen til kveldens jubileumsmiddag med underholdning av:
Complet, Indrid Medhus, Jon Almaas, Reidun Sæter og Dance With A Stranger.

Hovedkontoret med KIS Skolen

KIS har en langsiktig målsetning om å ansette hundre nye medarbeidere i løpet av de neste fire årene. Den kraftige veksten stiller store krav til god internopplæring og administrasjon.

KIS gruppen har derfor etablert et hovedkontor i Asker hvor vi også gjennomfører all internopplæring gjennom KIS Skolen. De flotte lokalene inneholder treningshall og kurslokaler for KIS Skolen, samt moderne kontorer for KIS AS og KIS PARTNERS AS. Hovedkontoret skal ta seg av økonomi, innkjøp, dataadministrasjon og faglig ledelse for hele KIS gruppen. – Beliggenhet var viktig, da vi her får besøk fra alle våre avdelinger i Norge. Asker er et supert knutepunkt enten du kommer med flytoget fra Gardermoen eller fra sør og øst via Oslofjordtunnelen forteller styreleder i KIS AS, Jan Sanne. KIS gruppen har utviklet seg til å bli den klart største aktøren innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr i Norge. Vi omsetter for ca 400 mill NOK, og våre 230 ansatte betjener kunder over hele landet gjennom våre syv driftselskaper.

KIS VEST AS, KIS ØST AS, KIS NORD AS og KIS SØR AS leverer sakkyndig kontroll og vedlikehold gjennom faste vedlikeholdsavtaler (KIS Avtalen) til landbasert industri og offentlig virksomhet. Selskapene tilbyr landsdekkende service gjennom sine 20 avdelinger som betjener ca 2800 KIS Avtaler. Blant kundene finner du de fleste store industrikonsern i Norge.

KIS MARITIME AS / KIS OFFSHORE leverer de samme tjenestene til skipog offshorebransjen, “world-wide”. De arbeidet i fjor i hele 28 forskjellige land.

KIS KOMPETANSE AS leverer alle former for industriell, maritim og offshorerettet opplæring gjennom kurssenterene i Drammen og Bergen. De holder også bedriftsinterne kurs rundt omkring i Norge og kurs om bord i skip over hele verden. I 2013 hadde de ca 10 000 deltagere på kurs.

BERGEN HYDRAULIC AS leverer Palfinger hydrauliske kraner og utstyr til fiskeri, oppdrett, offshore og skipsfart.

De viktigste årsakene til vår suksess har vært:

  • Stabilitet på ledersiden
  • Dyktige serviceinnstilte medarbeidere
  • Best på relasjonsbygging mot kundene våre
  • Beste konsept

Veien videre
I 2012 restrukturerte vi eierskapet i KIS gruppen gjennom etablering av KIS PARTNERS AS. Alle daglige ledere og ca 35 ansatte er inne på eiersiden, noe som gir stabilitet og økt verdiskapning. Vi arbeider også svært målbevist etter vår langtidsplan frem mot 2017. Med 3000 faste vedlikeholdsavtaler har vi allerede ved inngangen til hvert år oversikt over ca 70 % av årets omsetning og vi ser lyst på fremtiden.