Serviceselskapene er operative

KIS gruppens serviceselskaper er operative og holder industrien i gang.

Daglig leder i KIS SØR AS, Baard Hermansen, forteller om bra med oppdrag fra kundene og slik som situasjon er nå er vi tilnærmet 100% operative. Vi vurderer situasjonen daglig med hensyn til direktiver fra myndighetene og smittevernstiltak generelt. Vi prioriterer naturligvis våre avtalekunder, men har også kapasitet til å ta imot oppdrag fra nye kunder.

Ta kontakt med våre lokale KIS avdelinger over hele Norge.

KIS SØRs nye biler på Google Maps

KIS SØR AS vil snart foreta et større bytte av servicebiler. I den anledning har bilene blitt utstilt på gressplenen langs veien på utsiden av vår leverandør, Dahles Auto Fredrikstad. Dette har Google-bilen fanget opp ved en av sine turer i løpet av juli 2016. På Google Maps’ street view kan man få øye på 11 nye biler av totalt 23 som skal byttes i høst.

KIS Avtale med Glencore Nikkelverk

KIS SØR AS avdeling Agder har signert KIS Avtale med Glencore Nikkelverk AS. Med over 500 årsverk er bedriften en av Sørlandets største industriarbeidsplasser. Verket foredler nikkel, kobber og kobolt, samt mindre mengder edelmetaller som finnes i råvarene. Glencore Nikkelverk er det største nikkelverket innenfor EU/EØS-området.

– Kvalitet og kompetanse var avgjørende for at KIS SØR ble valgt som leverandør, forteller avdelingsleder Ole Emil Solberg. Han er godt fornøyd med at avd. Agders kranteknikere har vist at KIS holder høyt nivå i forbindelse med prosjekter hos Glencore. Johnny Pedersen er i full gang som vår storkundeansvarlig og har fått god kontakt med ansvarlig for kraner hos Glencore, Sigve Joakimsen, avslutter Solberg.

KIS SØR AS forlenger med Norske Skog

KIS SØR avdeling Østfold har forlenget sin KIS Avtale med Norske Skog Saugbrugs. Den nye avtalen gjelder for tre nye år, ut 2018. Norske Skog Saugbrugs ligger i Halden og er et av de største og mest moderne produksjonsanleggene av magasinpapir i verden. KIS SØR har nå hatt et partnerskap for reduserte kostnader med Norske Skog i Halden i seks år, opplyser daglig leder Edd Wikhaug. Dette er en krevende kunde, og det inspirerer oss til stadig å forbedre oss og jobbe mer rasjonelt.

Norske Skog er KIS SØRs største kunde. Wikhaug anslår at det går med rundt fire årsverk for å betjene denne kunden, og sørge for at kranene går døgnet rundt hver eneste dag i året.

KIS SØR AS inngår KIS Avtale med Sarpsborg Avfallsenergi AS

KIS SØR avdeling Østfold har inngått KIS Avtale med Sarpsborg Avfallsenergi AS med virkning fra 1. januar 2016. Dette er et topp moderne anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel. Her blir i all hovedsak husholdningsavfall gjort om til energi i form av miljøvennlig industridamp som levers til industribedriften Borregaard ASA. Installert effekt på anlegget er 33 MW. Anlegget tar i mot rundt 80 000 tonn avfall årlig, noe som leverer rundt 230 GWh industridamp. Sarpsborg Avfallsenergi er 100 % eid av Hafslund ASA.

KIS Avtalen omfatter kontroll hver måned for 2 stk kraner i forbrenningsanlegget som går 24 timer i døgnet, året rundt. I tillegg gjelder den taljer og løfteutstyr en gang i året. KIS SØR Østfold er godt forberedt på slike anlegg, da vi allerede har kontroll på samme typer bedrifter. Selve anlegget ligger innenfor Borregaard ASAs porter, en annen viktig kunde for KIS SØR.

Avdeling Agder på båttur!

Avdelingsleder Ole-Emil Solberg tok i forbindelse med at avdelingen var vertskap for styremøtet i KIS SØR AS styret og Kranteknikere med på båttur til Ny Hellesund. Stedet er kjent fra tv-serien Farmen og for sin gode mat på Bølgen og Moi restaurant. Med 50 knops fart gikk turen like effektivt som avdelingen drives av gutta i Agder.