Daglig leder i KIS AS

KIS gruppen er i dag etablert med verksteder og kontorer på 21 steder i Norge, og 5 steder i Nederland. Gruppen har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. 700 mill. NOK.
KIS AS er servicekontoret til alle selskapene i gruppen. Her ligger fellesfunksjoner som økonomi, innkjøp, IT, faglig ledelse og KIS skolen. Kontoret har i dag 7 ansatte i Asker

Daglig leder har det totale ansvaret for KIS AS som er et servicekontor for alle selskaper i KIS gruppen med fullt personalansvar. Stillingen rapporterer til styret i KIS AS. Du sitter i et fora med de andre daglige ledere i KIS gruppen.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER
• Lede og motivere KIS AS sine ansatte
• Utøve effektiv ledelse og videreutvikle en optimal og positiv organisasjon
• Tilrettelegge servicefunksjonen for de øvrige KIS selskapene
• Selge sine tjenester til alle KIS selskapene i Norge og Nederland.
• Ansvarlig for den totale forretningsvirksomheten i selskapet, herunder:
-Ansvarlig for oppfølgingen og igangsetting av nye IT prosjekter
-Støtte og utvikle faglig leder – herunder godkjenning av alle kontrollører
-KIS Skolen – etablere og følge opp kurs og opplæring
-Innkjøpsavtaler – Inngåelse av felles innkjøpsavtaler
-Økonomi
-Profilering – Internett – KIS nytt
-Medarbeider og kundeundersøkelser.
-Delta som styremedlem i utvalgte selskaper
-Mnd. Rapportering Norge – Nederland
-Ansvarlig for oppfølging av at all rapportering gjennomføres
• Til en hver tid sørge for at selskapet har en sunn økonomisk utvikling og følger gitte strategier og målsettinger

KVALIFIKASJONER
• Relevant økonomisk bakgrunn
• Ledererfaring fra komplekst nivå i tilsvarende- eller sammenlignbar bransje
• Erfaring fra intern og ekstern relasjonsbygging
• Kunnskap og erfaring fra relasjonssalg
• Gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

PERSONLIGE EGENSKAPER
Vi ønsker en omgjengelig og relasjonsbyggende leder med gode samarbeidsevner. Rett person er trygg på seg selv, opptatt av kvalitet i alle ledd og involverer og motiverer andre. Kombinasjonen av forretningsteft og faglig dyktighet sammen med sterk gjennomføringsevne er suksesskriterier i rollen.

• Strategisk og handlingsorientert
• God planlegging- og gjennomføringsevne
• Effektiv og åpen kommunikasjon ved positiv og overbevisende muntlig og skriftlig form

VI TILBYR
• Arbeid i et økonomisk solid firma med langsiktig tankegang
• Bidra i KIS gruppen sitt totale verdiskapende arbeid
• Uformelt, kollegialt miljø med dyktige kollegaer og godt samhold
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
• Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

ARBEIDSSTED
Asker

Ved spørsmål om stillingen:
Kontakt vår rådgiver i VISI Consulting, Victor Sivertsen: mobil 415 23456

Søknadsfrist: 1.februar finn.no