GODKJENT SOM SAKKYNDIG VIRKSOMHET TYPE A-1 SJØFARTSDIREKTORATET

KIS gruppen ble i mars 2021 godkjent som Sakkyndig Virksomhet type A-1 av Sjøfartsdirektoratet. Dette betyr at vi nå godkjenner internt våre egne kontrollører samt utfører kontroller og førstegangskontroller på kraner og løfteinnretninger på flyttbare innretninger (herunder skip).