Hovedkontoret med KIS Skolen

KIS har en langsiktig målsetning om å ansette hundre nye medarbeidere i løpet av de neste fire årene. Den kraftige veksten stiller store krav til god internopplæring og administrasjon.

KIS gruppen har derfor etablert et hovedkontor i Asker hvor vi også gjennomfører all internopplæring gjennom KIS Skolen. De flotte lokalene inneholder treningshall og kurslokaler for KIS Skolen, samt moderne kontorer for KIS AS og KIS PARTNERS AS. Hovedkontoret skal ta seg av økonomi, innkjøp, dataadministrasjon og faglig ledelse for hele KIS gruppen. – Beliggenhet var viktig, da vi her får besøk fra alle våre avdelinger i Norge. Asker er et supert knutepunkt enten du kommer med flytoget fra Gardermoen eller fra sør og øst via Oslofjordtunnelen forteller styreleder i KIS AS, Jan Sanne. KIS gruppen har utviklet seg til å bli den klart største aktøren innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr i Norge. Vi omsetter for ca 400 mill NOK, og våre 230 ansatte betjener kunder over hele landet gjennom våre syv driftselskaper.

KIS VEST AS, KIS ØST AS, KIS NORD AS og KIS SØR AS leverer sakkyndig kontroll og vedlikehold gjennom faste vedlikeholdsavtaler (KIS Avtalen) til landbasert industri og offentlig virksomhet. Selskapene tilbyr landsdekkende service gjennom sine 20 avdelinger som betjener ca 2800 KIS Avtaler. Blant kundene finner du de fleste store industrikonsern i Norge.

KIS MARITIME AS / KIS OFFSHORE leverer de samme tjenestene til skipog offshorebransjen, “world-wide”. De arbeidet i fjor i hele 28 forskjellige land.

KIS KOMPETANSE AS leverer alle former for industriell, maritim og offshorerettet opplæring gjennom kurssenterene i Drammen og Bergen. De holder også bedriftsinterne kurs rundt omkring i Norge og kurs om bord i skip over hele verden. I 2013 hadde de ca 10 000 deltagere på kurs.

BERGEN HYDRAULIC AS leverer Palfinger hydrauliske kraner og utstyr til fiskeri, oppdrett, offshore og skipsfart.

De viktigste årsakene til vår suksess har vært:

  • Stabilitet på ledersiden
  • Dyktige serviceinnstilte medarbeidere
  • Best på relasjonsbygging mot kundene våre
  • Beste konsept

Veien videre
I 2012 restrukturerte vi eierskapet i KIS gruppen gjennom etablering av KIS PARTNERS AS. Alle daglige ledere og ca 35 ansatte er inne på eiersiden, noe som gir stabilitet og økt verdiskapning. Vi arbeider også svært målbevist etter vår langtidsplan frem mot 2017. Med 3000 faste vedlikeholdsavtaler har vi allerede ved inngangen til hvert år oversikt over ca 70 % av årets omsetning og vi ser lyst på fremtiden.