KIS VEST AS avd Stavanger søker 2 nye medarbeidere

KIS VEST AS avd Stavanger søker medarbeider med mekanisk, elektro eller automasjon bakgrunn. Gjerne bransje erfaring, eller kontrollør innen sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr.
Rette vedkommende evner  å jobbe strukturert og er selvstendig med utførelse av oppdrag, og vil fungere som kundens rådgiver i fagrelaterte spørsmål.

Les mer på Finn.no