Glencore Nikkelverk

KIS Avtale med Glencore Nikkelverk

KIS SØR AS avdeling Agder har signert KIS Avtale med Glencore Nikkelverk AS. Med over 500 årsverk er bedriften en av Sørlandets største industriarbeidsplasser. Verket foredler nikkel, kobber og kobolt, samt mindre mengder edelmetaller som finnes i råvarene. Glencore Nikkelverk er det største nikkelverket innenfor EU/EØS-området.

– Kvalitet og kompetanse var avgjørende for at KIS SØR ble valgt som leverandør, forteller avdelingsleder Ole Emil Solberg. Han er godt fornøyd med at avd. Agders kranteknikere har vist at KIS holder høyt nivå i forbindelse med prosjekter hos Glencore. Johnny Pedersen er i full gang som vår storkundeansvarlig og har fått god kontakt med ansvarlig for kraner hos Glencore, Sigve Joakimsen, avslutter Solberg.