KIS AUTORISERT SERVICEPARTNER FOR KRØLL CRANES A/S

KIS LØFT AS har signert samarbeidsavtale med KRØLL CRANES A/S. Samarbeidsavtalen gjør KIS til autorisert servicepartner for KRØLL produkter i Norge. KIS AVTALEN vil bli en del av samarbeidet som skal bidra til at våre kunder får kvalitetsprodukter som kan leveres med et dimensjonert vedlikehold fra KIS som sikrer driften i et levetidsperspektiv.

Kort informasjon om partner:
• KRØLL CRANES A/S, DK-3540 Lynge, Danmark
• Dekker alle typer tårnkraner med produksjon i Københavnområdet
• Levert ca 25 kraner i året

Det er levert noen Krøll kraner i Norge. Den mest kjente er K-10000, kjempekranen på Eldøy, Stord.

KIS LØFT AS vil være kontaktpunkt for Norge, mens driftselskapene KIS NORD AS, KIS SØR AS, KIS VEST AS og KIS ØST AS vil være autorisert servicepartner og tegne KIS AVTALEN direkte til kraneier.