KIS MARITIME er 100% operative og stiller opp når kundene trenger oss