KIS OFFSHORE AS fyller år!

KIS OFFSHORE 1 år!
KIS OFFSHORE AS er blitt 1 år!

1. september 2015 ble vi et eget selskap, og ikke lenger en underavdeling i KIS VEST.

Vi feiret dagen med kake og hardt arbeid

smilie