KIS VEST AS ETABLERER SEG I HAUGESUND

Første april 2021 etablerer KIS VEST AS seg i Haugesund med nytt avdelingskontor i Skillebekkgata 1A på Killingøy.

Foruten kontorfasiliteter vil vi ha tilgang til verkstedsareal for å kunne foreta mindre og større reparasjonsarbeider, og overhaling på kraner og utstyr i alle størrelser. Det vil også være tilgang til kai for mindre båter i oppdrettsnæringen der vi kan utføre reparasjoner og vedlikehold på kraner og utstyr i båt.

Haugesundsregionen har vært et område vi har betjent i hovedsak fra vårt avdelingskontor i Stavanger. Vi har allerede en del etablerte kunder i regionen som vi nå ønsker å øke vår servicegrad ovenfor ved å kunne være representert lokalt. Dette i god tråd med en av KIS viktigste kjerneverdier: KUNDEN FØRST. 

I den første tiden vil avdelingen ligge underlagt Sigbjørn Vold (avdelingsleder) og Vidar Tisløv (serviceleder) fra Stavanger. Teknikere vil fortløpende bli ansatt lokalt. Det vil bli en overgang med teknikere fra andre avdelinger sammen med nyansatte for å videreføre og implementere vår sterke kultur, og KIS sitt suksessfulle konsept gjennom mange tiår.

Industrien på Haugalandet står foran spennende tider med stort lokalt engasjement for å etablere regionen som en stor aktør innen blant annet vindkraft. Utviklingen vi ser på Husøy er også et spennende område som det forventes stor vekst for industrien i tiden som kommer.

KIS VEST AS er pr i dag en stor leverandør til oppdrettsnæringen på sakkyndig kontroll, forebyggende vedlikehold og reparasjoner på hydrauliske kraner og utstyr på båter under 15 m. Vi forventer at vår lokale tilknytning også vil bidra til ytterligere bedret service for aktuelle selskap i regionen.

KIS VEST AS er med dette nå representert med 5 avdelingskontor og betjener området i nord fra Måløy til Egersund i sør.

Kjetil Jordal                                                                                      Sigbjørn Vold
Daglig leder KIS VEST AS                                                        Avdelingsleder Stavanger og Haugesund