Medarbeider- og kundeundersøkelse

Systematisk arbeid med medarbeider- og kundetilfredshet gir resultater

Nå er KIS i gang med sin årlige medarbeider- og kundeundersøkelse.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført første gang i 2012, 206 medarbeidere ble invitert til å svare, og vi fikk bare 147 svar. Det utgjorde en svarprosent på 71%. Dette var vi selvfølgelig ikke fornøyd med og satt seg klare mål om å nå over 90 %. Siden 2015 har svarprosenten vært på dette nivået, og det toppet seg i fjor med 94 %. I denne perioden har samtidig antall medarbeidere som har fått tilsendt undersøkelsen økt fra 206 i 2012 til 293 i år. KIS har satt seg  høye mål for både jobb og kundetilfredsheten. Det er gledelig å se at det har vært en svært positiv utvikling på begge områder (se graf). Det er selvfølgelig mange faktorer som ligger bak den positive utviklingen, men helt sentralt er den systematiske oppfølgingen av resultatene i alle disse årene. Hvert år gr vi igjennom resultatene, både på overordnet nivå, men også i dybden for hver enkelt enhet i KIS systemet.

Det blir satt i gang konkrete tiltak og trening, blant annet gjennom KIS Skolen. Slik at ledere og medarbeidere i de ulike KIS selskapene skal bli bedre på de utviklingsområdene som er blitt avdekket i undersøkelsene. Vi har også sett at det er en nær sammenheng mellom medarbeider- og kundetilfredshet. Det er gjort mye forskning på området, og andre undersøkelser viser tilsvarende sammenheng. Flere virksomheter ser nå at de må jobbe systematisk med medarbeiderne for å øke kundetilfredsheten. Når KIS bestemte seg for å gå inn i Nederland ved å erverve tre selskaper, var det helt naturlig å sette i gang med både medarbeider- og kundeundersøkelser også her.