Geschiedenis

KIS is opgericht in het najaar van 1987 (KIS ØST AS, KIS VEST AS en KIS SØR AS), met afzonderlijke eigenaren, en heeft zich gedurende al die jaren steeds doorontwikkeld. Zodoende is het al lange tijd op de markt aanwezig. In 2002 kwam er een fusie tot stand, met een gemeenschappelijke eigenaar in de vorm van KIS AS, en een gemeenschappelijke strategie en een duidelijke langetermijnplanning gaven de groep een flinke boost.

KIS PARTNERS AS kwam tot stand in 2012, waarbij een herfinanciering van het eigendom plaatsvond, in die zin dat o.a. alle dagelijkse leidinggevenden het eigendom verwierven en het personeel het aanbod kreeg mede-eigenaar te worden. Daarmee is een solide basis gelegd voor verdere groei binnen de bedrijven. De nadruk lag op het opstellen van vaste serviceovereenkomsten (de KIS-overeenkomst) en er zijn bijna 3000 vaste serviceovereenkomsten, met industrieel Noorwegen gerealiseerd. De bedrijven zijn steeds financieel gezond geweest.

KIS BV werd opgericht in 2018 en bestaat uit de bedrijven KIS NOORD BV, KIS Kraanbouw BV en KIS ZUID BV.