Ny lærling i Ålesund

Avdelingen i Ålesund har fått ny lærling, Melvin Sæther, og dette er den tredje lærlingen avdelingen har hatt hos seg.

Melvin Sæther begynte læretiden som industrimekanikerfaget ved avdeling Ålesund i august i år, han er en trivelig kar som ikke er redd for å ta i et tak.

“Vi er svært glade for å ha fått ham med på laget”, sier avdelingsleder Jan Roar Bjørstad.