Aksjonærer

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering. Det er fra 24. juni 2021 til sammen 124 aksjonærer og alle er ansatt i konsernet.  KIS HOLDING AS sin rolle er å følge opp langtidsplaner og finansiering og gjennom dette bidra til å optimalisere økonomien i konsernet.

Med alle daglige ledere og andre ansatte i KIS konsernet på eiersiden er det bygget et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til videre utvikling av KIS.