Aksjonærer

KIS PARTNERS AS er eier av KIS gruppen.
KIS gruppen gjennomførte en restrukturering av eierselskapet i 2019, hvor alle ansatte fikk muligheten til å investere i selskapet, og det er 103 aksjonærer i selskapet pr 01.01.2019.