Historie

KIS ble etablert høsten 1987 (KIS ØST AS, KIS VEST AS og KIS SØR AS) med separate eierskap og har utviklet seg langsiktig over alle disse årene og har derfor en lang tilstedeværelse i markedet. I 2002 fusjonerte man eierskapet inn i et felles KIS AS, og med dette fikk man et løft med felles strategi og en klar langtidsplan.

KIS PARTNERS AS ble etablert i 2012 og man foretok da en refinansiering av eierskapet hvor bl.a. alle daglige ledere kom inn på eiersiden og hvor de ansatte fikk tilbud om eierskap. Med dette har man lagt et solid fundament for videre vekst i selskapene. Etablering av faste serviceavtaler (KIS Avtalen) har vært hovedfokus og det har blitt etablert nærmere 3000 faste serviceavtaler men industri Norge. Selskapene har hele tiden hatt en sunn økonomi.