Historie

KIS ble etablert høsten 1987 (KIS ØST AS, KIS VEST AS og KIS SØR AS) med separate eierskap og har utviklet seg langsiktig over alle disse årene og har derfor en lang tilstedeværelse i markedet. I 2002 fusjonerte man eierskapet inn i et felles KIS AS, og med dette fikk man et løft med felles strategi og en klar langtidsplan.

KIS PARTNERS AS ble etablert i 2012 og man foretok da en refinansiering av eierskapet hvor bl.a. alle daglige ledere kom inn på eiersiden og hvor de ansatte fikk tilbud om eierskap. Med dette har man lagt et solid fundament for videre vekst i selskapene. Etablering av faste serviceavtaler (KIS Avtalen) har vært hovedfokus og det har blitt etablert nærmere 3300 faste serviceavtaler men industri Norge. Selskapene har hele tiden hatt en sunn økonomi.

KIS HOLDING AS ble stiftet 31. mai 2021. Formålet var å kjøpe alle aksjene i KIS PARTNERS AS og utvikle verdiene her videre med ny eierstruktur, ny langtidsplan og med ny finansiering. Det er fra 24. juni 2021 til sammen 124 aksjonærer og alle er ansatt i konsernet. KIS HOLDING AS sin rolle er å følge opp langtidsplaner og finansiering og gjennom dette bidra til å optimalisere økonomien i konsernet.
Med alle daglige ledere og andre ansatte i KIS konsernet på eiersiden er det bygget et solid fundament og engasjement for fremtiden i forhold til videre utvikling av KIS.