KIS Skolen

KIS Skolen er KIS gruppens interne skole og senter for kompetanseoverføring. Siden høsten 2013 har skolen hatt sine lokaler i Asker sammen med KIS AS.

Vi har et teorirom med plass til 20 deltagere, samt et praksisrom med taljer og utstyr som benyttes til praktisk opplæring. Her gjennomføres kurs innenfor kontroll, vedlikehold og reparasjon av kran og løfteutstyr, samt administrative kurs innenfor drift, salg og våre IT-systemer.

Noe av det flotteste med KIS Skolen er at den har blitt et samlingspunkt for alle ansatte fra 21 avdelinger i hele Norge. Vi arrangerer felles middag og kveldsaktiviteter ved alle kurs. Dette skaper en unik intern relasjonsbygging.
I 2019 var 130 hadde KIS Skolen 734 kursdøgn til sammen. Det ble planlagt 900 kursdøgn for 2020, men pandemien satt en stopper for det. Men nå alt er tilbake til normalt er det planlagt økt aktivitet.
Lederutvikling for avdelingsledere