KIS Skolen

KIS Skolen er KIS gruppens interne skole og senter for kompetanseoverføring. Siden høsten 2013 har skolen hatt sine lokaler i Asker sammen med KIS AS.

Vi har et teorirom med plass til 18 deltagere, samt et praksisrom med taljer og utstyr som benyttes til praktisk opplæring. Her gjennomføres kurs innenfor kontroll, vedlikehold og reparasjon av kran og løfteutstyr, samt administrative kurs innenfor drift, salg og våre IT-systemer.

Noe av det flotteste med KIS Skolen er at den har blitt et samlingspunkt for alle ansatte fra alle avdelinger i hele Norge. Vi arrangerer felles middag og kveldsaktiviteter ved alle kurs. Dette skaper en unik intern relasjonsbygging.
I 2018 hadde vi 505 kursdøgn og 130 individuelle deltagere har vært innom KIS Skolen på kurs,  og noen av de har gått mer enn ett kurs.
KIS Skolen