Kvalitetsmål

Ingen skader eller ulykker på ansatte

Medarbeidermotivasjonen:

90% (4,5) sterk/svært sterk

Kvalitetsmål

Kundetilfredshet:

90% (4,5) fornøyd/svært fornøyd

Kvalitetsmål