Sakkyndig virksomhet

KIS Sakkyndig Virksomhet – GODKJENT I ALLE KONTROLLGRUPPER FOR ARBEIDSUTSTYR
Kvalifikasjonskategori S1

Faglig leder er ansvarlig ressursperson for KIS gruppens utførelse av arbeid innen sakkyndig virksomhet.
Sakkyndig virksomhet – faglig leder har ansvar for kontakt med sertifiseringsorgan og ajourholder våre godkjenninger i forhold til myndighetskrav etc.

Ansvarsområdet Sakkyndig virksomhet blir hovedsakelig løst med å jobbe på tre hovedområder i faglig leder rollen.

1.Faglig ledelse

Faglig ledelse innebærer kontakt med myndigheter, sertifiseringsorgan samt godkjennelse, støtte og oppgradering av kontrollører på ca. 20 avdelinger i KIS gruppens selskaper som er sertifisert i KIS AS godkjenning som sakkyndig virksomhet.

Ansvar for kommunikasjon med sertifiseringsorgan for sakkyndig virksomhet for arbeidsutstyr. Sørge for at organisasjonen er oppdatert på lovverk og standarder. Informere i nødvendig grad ut i organisasjonen ved endringer i regelverk og interne prosedyrer / instrukser. Oppbygging/vedlikehold av rutiner, dokumentasjon og støttemateriell for sakkyndig virksomhet. Oppbygging og vedlikehold av kunnskapsnivået til serviceledere og kontrollører. Følge opp kontrolløropplæringen i avdelingene. Kompetanse vurdere og godkjenne kontrollører samt holde à jour kompetanseregistret. Ansvar for å utarbeide dokumentasjon på KIS gruppens tolkning av lovverket samt oppdatere sjekklister for sakkyndig kontroll. Ansvar for oppdatering/ revisjon av KS-IK-HMS systemer som gjelder sakkyndig virksomhet.

2. Deltagelse i KIS SKOLEN

Faglig leder har ansvar for fagkurs som KIS SKOLEN arrangerer innenfor utførelse av oppdrag i sakkyndig virksomhet. Bidra ved kartlegging av behov for opplæring og utarbeidelse av opplæringsplaner samt gjennomføring av intern opplæring til kontrollører. Ansvar for praksisdelen i KIS Skolen og godkjenne instruktører for fagkurs med bakgrunn i CV. Vedlikehold av praksisrom samt løpende å vurdere nødvendig utstyr til praksisopplæring.

3. Støtte driftsselskaper

Bidra med faglige innlegg på markedsrettet kundearrangement i regi av de forskjellige KIS selskap. Utføre intern revisjon av sakkyndig virksomhet i driftsselskapene og intern revisjon iht øvrige rutiner i kvalitet og HMS system.

Ulykkesgranskninger

Sakkyndig virksomhet utfører på oppdrag granskninger av arbeidsulykker i alle våre kontrollgrupper.

Kontaktinfo faglig leder:

Faglig leder
Per-Øivind Grette
fagligleder@kis.no
Mob: 900 94 815