Opplæring i fokus

Vi var totalt 10 stk fra KIS tilstede på kurs i socket støping i Bergen.

KIS Gruppens samarbeidspartner Certex Norge AS er landets ledende leverandør av ståltau og løfteutstyr. Som en del av vår
landsdekkende avtale, med vår samarbeidspartner er det nå utført kurs i socket støping.

William Juul, produksjonssjef i Certex, holdt kurset i KIS-lokaler på Hylkje i Bergen.

Strukket til brudd. Socketen og støpen holdt mål

Målet med ett slikt kurs er at du skal få en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i støping av sockets.

Temaer i kurset var regelverk, teori og praksis knyttet til socketstøping, ståltau, kapping av ståltau,
vernetiltak under støping, rengjøring og klargjøring, til slutt støping og kontroll.

Kurset er ment å gi en god teoretisk og praktisk opplæring på støping av sockets ihht. EN 13411-4.

Socket støping