Prøveløft etter bytte av vinsj

Etter bytte av vinsj på kran er det viktig å gjennomføre prøveløft.
I dette tilfellet ble krana på båten testet med 6,5 tonn.

Viktig med prøveløft etter bytte av vinsj