KIS AVTALEN

– en lønnsom investering

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon. Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit. Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være. Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser. Kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Ca. 3000 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner

KIS Avtalens kjerneprodukter

 • Sakkyndig virksomhet
 • Sakkyndig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Utskifting av slitedeler
 • Planlagte reparasjoner
 • Reservedeler
 • On-call
 • Døgnservice
 • Vaktordning
 • Brukerveiledning
 • Levetidsoppfølging
 • Modernisering
 • Risikovurdering
 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi
 • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

= Total vedlikeholdsfunksjon

KIS Avtalen gir:

 • Driftstilgjengelighet
 • Økt produktivitet
 • Stabil drift
 • Trygghet

Sikkerhet

 • Trygg arbeidsplass
 • Redusert ulykkesfrekvens
 • Lavere sykefravær
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sikre løft

Økonomi

 • Stabile vedlikeholds-kostnader
 • Mindre risiko for produksjonstap
 • Lønnsom investering
 • Bedre kontroll