Magnetisk inspeksjon (MRT) av kranwire på M/S «Siem Spearfish» ved Brevik utenfor Porsgrunn . Foto: Terje Osmundsen

Sjøfartsdirektoratet godkjenner krankonsernet KIS som sakkyndig virksomhet

Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner, KIS gruppen, er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som sakkyndig virksomhet type A-1. Det betyr at KIS-selskapene kan utdanne og godkjenne egne ansatte til å utføre både førstegangskontroll og periodisk kontroll av kraner og løftutstyr til sjøs. – Som sakkyndig virksomhet blir vi bedre i stand til å følge opp og kvalitetssikre kontrollarbeidet. Særlig innen offshore og havbruk får godkjenningen stor betydning for kundene våre, sier styreleder Svein Frode Børsting i KIS AS.

 

KIS er ett av 12 selskap som Sjøfartsdirektoratet til nå har godkjent innenfor den nye ordningen med sakkyndige virksomheter. Den gamle ordningen med sakkyndige enkeltpersoner ble avviklet fra 2018 til 2020. Landbasert industri har lenge hatt en ordning med sakkyndige virksomheter.

 

Framskritt

– Vi har lenge sett fram til å kunne bistå kundene våre fra A til Å når det skal monteres en ny kran. Til nå har vi måttet leie inn en sakkyndig enkeltperson. Det er et stort framskritt at vi på egen hånd kan vurdere kompetansen til folkene våre og godkjenne dem, sier Birger Andre Hansen, daglig leder i KIS Maritime AS. Han viser til at en tilsvarende ordning har fungert svært godt for landbasert industri.

 

– Mange redere ser det som en fordel å ha bare én leverandør om bord i forbindelse med en jobb. Derfor har vi i KIS Maritime som mål å bli totalpartner på service og kontroll av kran og løft. Med godkjenningen tar vi et langt steg mot målet, sier Hansen. Han tror godkjenningen vil styrke KIS Maritime sine muligheter på riggmarkedet og på vindmøllemarkedet til havs.

 

Internt i KIS blir sakkyndig-oppdragene fordelt etter bransje. De fire landbaserte serviceselskapene KIS Nord, KIS Øst, KIS Sør og KIS Vest tar oppdrag for oppdrettsnæringen, KIS Maritime for servicefartøy og store skip.

 

Faglig leder
I tråd med kravene til sakkyndig virksomhet har KIS har én felles faglig leder for de fem serviceselskapene. Han har det overordnede ansvaret for selskapenes styringssystem, sjekklister, utvelgelse og opplæring av personell og kontakten med Sjøfartsdirektoratet. Faglig leder sitter i KIS AS, som ivaretar fellesfunksjoner for selskapene i KIS gruppen.

 

Om KIS
KIS gruppen ble etablert i 1987 og er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. Rundt 3200 bedrifter over hele landet har KIS som samarbeidspartner.

Svein Frode Børsting, styreleder i KIS AS

Birger Andre Hansen, daglig leder i KIS Maritime AS