Innlegg

Ny avdelingsleder i Oslo

Marius Engstrøm hadde sin første arbeidsdag i KIS ØST avd. Oslo, 07.06.22.
Han har sin bakgrunn fra anleggsmaskinbransjen og
jobbet tidligere i Volvo maskin.

Marius gleder seg til å jobbe i KIS og ta del i det inspirerende
verdigrunnlaget som organisasjonen er bygget på.