Innlegg

Stort oppdrag for Oslo Spektrum

KIS ØST AS har utført en omfattende el. oppgradering og montert nytt, moderne radiosystem på seks DEMAG traverskraner på 2x2T for Oslo Spektrum.

Oslo Spektrum er Norges største innendørs flerbruksarena som brukes til alt fra konserter til konferanser og messer. Hovedmålet for ombygningen var å få mer driftspålitelige kraner. Traverskranene som er 26 år gamle har tidligere kun fått utført utbedringer ved driftsstopp. Radiosystemet var fra da kranene var nye og en del spesialkomponenter til el. skap og motorstyringer var gått ut av produksjon, så tiden var moden for fornyelse.

Servicemontørene Kjell Jacobsen, Jann Arne Blix og Bjørn Marius Myhre fra KIS ØST AS avd. Oslo, med sin elektrikerbakgrunn og kunnskap om radiosystemet og kranene fra DEMAG, ble håndplukket til oppdraget. De har utført en omfattende el. oppgradering med nye el. skjemaer og komponentlister. Det ble også levert nye el. skap med ventilasjonsvifter for å unngå for høy driftstemperatur og driftsstopp. Flunkende nytt spesialtilpasset radiosystem ble installert og igangsatt, slik at alle kranene nå kan betjenes fra en radio. Da kranene henger hele 20 meter over gulvet og brukes over publikum, var fokus på sikkerhet selvfølgelig ekstremt viktig.

Oslo Spektrum var veldig fornøyd med KIS ØST AS sin gjennomføring av oppdraget, og en ekstra bonus var det selvfølgelig at arbeidet som var beregnet til å ta seks uker, ble utført på fem.

Oppdraget for Oslo Spektrum ble gjennomført med hjelp av våre samarbeidspartnere; Norsk Kranpartner AS som tegnet nye el. skjemaer og DEMANOR AS som bygget el. skapene.