KIS NORD – TROMSØ

Telefon
77 67 57 88

Adresse:
Evjenveien 100
9024 Tomasjord

Avdelingsleder
Jan Olav Andersen
Mobil: 905 30 806
Epost: jan.olav.andersen@kis.no

Ørjan Jenssen

Serviceleder
Ørjan Aule Jenssen
Mobil: 488 69 857
Epost: orjan.jenssen@kis.no