KIS AS

KIS AS

KIS AS fastlegger strategier og langtidsplaner for KIS selskapene og følger opp dette via de lokale styrene.

I tillegg har KIS AS etablert et hovedkontor i Asker hvor følgende fellesfunksjoner er organisert: felles økonomifunksjon, IT administrasjon, innkjøp, faglig ledelse og KIS SKOLEN.

ØKONOMIFUNKSJON

Profesjonalisere hele vår økonomistyring og ha klare målsettinger på kostnadsbilde for denne tjeneste.
Funksjonen innehar en leder som administrerer all regnskapsførsel som gjennomføres for driftsselskapene geografisk der hvor disse ønsker seg tjenesten.

IT ADMINISTRASJON

Optimalisere denne funksjonen hvor hovedfokus er å utvikle et dataverktøy som er bygd rundt KIS avtalen og dennes behov for å gi ansatte men ikke minst våre kunder det beste hjelpeverktøyet.
Vi skal ikke være engstelige for å ta i bruk gamle og nye teknologier for å nå våre mål.
Dette skal hele tiden utvikles slik at vi ligger foran konkurrentene

INNKJØPSFUNKSJON

Vi skal hele tiden optimalisere vår felles innkjøpsavtaler som gir det beste sluttresultat ut mot våre kunder.

FAGLIG LEDER

Vi skal ha en felles faglig ledelse som kompetanse vurderer vår kontrollører samt gjennomfører all form for intern revisjon.
Denne rollen tar seg av vår kommunikasjon mot sertifiseringsorganet som godkjenner oss som sakkyndig virksomhet.

KIS SKOLEN

KIS Skolen er etablert for å organisere all form for felles kompetanseoverføring i KIS og setter opp halvårsplaner med kurs som godkjennes / evalueres av driftsselskapenes daglige ledere. Dette for å få forankret dette lokalt.

Styreleder
Svein Frode Børsting

Daglig leder
Lasse Jonassen

Leder IT
Øivind Roholt

Faglig leder
Per-Øivind Grette

KIS Skolen
Tone Sagstad Larsen

Økonomi
Gro Becher

Økonomi
Bente B. Berntsen

Økonomi
Jorunn Ovnerud

Stab
Morten Krontveit

KIS AS

Post- og besøksadresse:
Solbråveien 15
1383 Asker

Fakturaadresse:
Pb. 2205 Strømsø
3003 Drammen

Org. nr. 984364148

Baby i sofa med smokk og KIS nytt

Ny utgave av KIS nytt

En ny utgave av KIS nytt ute. I dette nummeret kan du blant annet lese om Jan og historien om KIS. Jan har gjennom et tredjedels århundre vært en del av KIS. Jan har løftet KIS fra…
Magnetisk inspeksjon (MRT) av kranwire på M/S «Siem Spearfish» ved Brevik utenfor Porsgrunn . Foto: Terje Osmundsen

Sjøfartsdirektoratet godkjenner krankonsernet KIS som sakkyndig virksomhet

Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner, KIS gruppen, er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som sakkyndig virksomhet type A-1. Det betyr at KIS-selskapene kan utdanne…

Serviceselskapene er operative

KIS gruppens serviceselskaper er operative og holder industrien i gang. Daglig leder i KIS SØR AS, Baard Hermansen, forteller om bra med oppdrag fra kundene og slik som situasjon…

KIS etablert i Nederland

Det hele startet med å eksportere KIS konseptet og bedriftskulturen, som vi har hatt så stor suksess med i Norge, til andre land. Potensielle land ble grundig analysert, før vi landet…

KIS Skolen med G3 praksis kurs hos Westcon i Florø

G3 kompetanse har vært vanskelig å få tak i, så KIS Skolen valgte i fjor å lage ett slikt kurs for sine ansatte. Teorikurset ble gjennomført i høst, og 11-13. juni var vi hos…

G4 kontrollørkurs hos KIS Skolen

23-27.april ble det gjennomfør G4 kontrollørkurs hos KIS Skolen. Deltagere kom fra KIS ØST avdeling Oslo, KIS VEST avdeling Bergen og Stavanger og KIS NORD fra avdeling Fauske.

KIS 30 år

I forbindelse med KIS gruppens 30-års jubileum inviterte KIS alle ansatte med følge til en fantastisk weekend i Oslo. Feiringen startet fredag kveld med et koselig vorspiel på stranden…

Hovedkontoret med KIS Skolen

KIS har en langsiktig målsetning om å ansette hundre nye medarbeidere i løpet av de neste fire årene. Den kraftige veksten stiller store krav til god internopplæring og administrasjon. KIS…