KIS NORD – TROMSØ

Adresse:
Evjenveien 100
9024 Tomasjord

Avdelingsleder
Jan Olav Andersen
Mobil: 905 30 806
Epost: jan.olav.andersen@kis.no

Serviceleder
Ørjan Jensen
Mobil: 488 69 857
Epost: orjan.jenssen@kis.no